Προσωπικά Δεδομένα

 

Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2021

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, σεβόμενοι την ιδιωτικότητα και την ανάγκη προστασίας της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.
  2. Η συναίνεσή σας στην χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.
  3. Η εταιρία μέσω της πολιτικής απορρήτου απευθύνεται στους επισκέπτες του ιστοτόπου, αφορά όλους όσους αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ΑΤΤΕΝD TOURISM ADVISORS , επικοινωνούν με την ΑΤΤΕΝD TOURISM ADVISORS είτε μέσω του ιστοτόπου, είτε μέσω socialmedia ή με και με άλλους τρόπους. Η χρήση των υπηρεσιών της ΑΤΤΕΝD TOURISM ADVISORS προϋποθέτει και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς της πολιτικής απορρήτου.

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΑΤΤΕΝD TOURISM ADVISORS εντάσσεται στις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 679/2016), καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα , ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό (on-line) αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στην σωματική, φυσιολογική , γενεντική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» είναι Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση , οργάνωση, διάρθρωση , αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση , αναζήτηση πληροφοριών, χρήση , κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

 

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Όταν επικοινωνείτε με την εταιρία μας τηλεφωνικά ή μέσω του ιστοτόπου μας, κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, όταν επισκέπτεστε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας μας (social media), όπως facebook, twitter, instagram, youtube κλπ, όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς ή εγγράφεστε, όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών που τα ανωτέρω προσφέρουν, όταν επικοινωνείτε με οιονδήποτε τρόπο με την εταιρία μας, αιτείστε την συμμετοχή σας ή ζητάτε πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, καθώς και όταν με οποιονδήποτε τρόπο λαμβάνουμε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα από εσάς, επεξεργαζόμαστε:

* όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία καταχωρείτε στο πλαίσιο επικοινωνίας (φόρμα επικοινωνίας) του ιστοτόπου μας.

 • όνομα, προφίλ, φωτογραφίες προφίλ, φύλο, ημερομηνία γέννησης, προσωπική κατάσταση, ενδιαφέροντα και χόμπι, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας, πληροφορίες σχετικά με την απασχόλησή σας, σχόλια, αξιολογήσεις, δημοσιεύσεις, επισημάνσεις σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας κοινοποιείτε εσείς.
 • ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας που μας δηλώνετε.
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας αποστέλλετε , καταχωρείτε ή μας δίνετε εσείς κατά την επικοινωνία σας μαζί μας με ηλεκτρονικό ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή από την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών των συνεργατών μας.
 • Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, όπως διεύθυνση ΙP, γεωγραφική τοποθεσία, λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και την χρήση του ιστοτόπου μας, διάρκεια επίσκεψης, προβολές σελίδων, διαδρομή πλοήγησης, οποιαδήποτε πληροφορία εισάγετε κατά την χρήση σας (εγγραφή, χρήση, επίσκεψη) στον ιστότοπό μας.
 • Πληροφορίες σχετικές με την χρήση των υπηρεσιών μας και την συνεργασία σας με την εταιρία μας, όπως όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, διεύθυνση e – mail, στοιχεία πιστωτικής κάρτας.
 • Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής απορρήτου, θα πρέπει να μας κοινοποιείτε – δηλώνετε- αναφέρετε – γνωστοποιείτε τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές σας πληροφορίες και δεδομένα σας τα οποία θα πρέπει να τελούν σε σχέση και αναλογία πάντα με τον σκοπό των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε και αναφορικά με το είδος της συνεργασίας μας, ενώ για την οιαδήποτε κοινοποίηση από μέρους σας προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων θα πρέπει να έχετε την συναίνεση του τρίτου αυτού ατόμου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

 

6. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση μας χρησιμοποιούνται από εμάς για τους σκοπούς που ορίζονται από την παρούσα πολιτική και τις σελίδες του ιστοτόπου μας, σε συνάρτηση με την παροχή των υπηρεσιών μας. Ακολούθως, δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς :

διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησής μας

παροχή των υπηρεσιών μας , όπως αυτές περιγράφονται και στους «όρους συμμετοχής»

παροχή εξατομικευμένων και επικαιροποιημένων υπηρεσιών ή προϊόντων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

επεξεργασία των πληρωμών σας

αποστολή ειδοποιήσεων ή απαντήσεων σε/ σχετικά με αιτήματά σας

αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών σχετικά με τις υπηρεσίες μας

σκοπούς εμπορικής πολιτικής, διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών μας