Σχετικά με εμάς

 
Η Attend ιδρύθηκε από τη Δήμητρα Πάντα και τον Δημήτρη Χασάπογλου, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα του Συνεδριακού Τουρισμού, καθώς επίσης να προτείνει εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως Ιατρικός Τουρισμός, Αγροτουρισμός και Γευσιγνωσία.

Δημιουργούμε δεσμούς συνεργασίας. Ο σκοπός της εταιρείας είναι να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και να είναι πάντα το εργαλείο του πελάτη της για υπηρεσίες που θα τον προωθήσουν και θα πλαισιώσουν την αξία του στον τομέα δραστηριότητάς του.

Το χαρτοφυλάκιο της Attend περιλαμβάνει Συνέδρια από διαφορετικά πεδία για αριθμό συμμετεχόντων έως και 1000 ατόμων, ενώ διαθέτει την εμπειρία και το δίκτυο για τη διαχείριση αναγκών ακόμη μεγαλύτερων σε αριθμό Συνεδρίων.

Έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά εκδηλώσεων, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και τη διεύθυνση επιχειρήσεων, 20 εκ των οποίων στον τουριστικό κλάδο, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας και την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διοργάνωση και υλοποίηση εταιρικών εκδηλώσεων, Συνέδρια, σεμινάρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις.